Записване в колежа


От 15.04.2014 до 31.05.2014 Квантовият колеж записва студенти за онлайн обучение.
Хорариум (часове):
Супервизия 4 астрономически часа на всеки модул, по скайп.
Лична практика 900 астрономически часа.
Практикум 260 астрономически часа.