Лекции


Лекциите включват 12 модула със същия брой практикуми и придобиване на допълнителни познания в областта на дизбиозата и паразитни фактори при съвременно лечение на автоимунни заболявания. Придобиване на информации за нови нанотехнологии.