Интернационален колеж


Колежът има свои филиали в Япония, Корея, Румъния, Германия, България за задочно и интернет обучение.